CIVILIAN RESCUE SYSTEM - BASIC LIFE SUPPORT (CRS - BLS)

 

Popis kurzu:

 

Kurz určen pro širokou laickou veřejnost. V teoretické části se pomůže studentovi zorientovat v problematice poskytování základní neodkladné resuscitace a zaměří se na základní diagnostiku životních funkcí a řetězec přežití v případě náhlé zástavy oběhu. Hlavní náplní je však praktická část, věnující se podrobně jednotlivým dovednostem v provádění kardiopulmonální resuscitace.

 

Obsah:

 

Základy komunikace s personálem tísňové linky 112 a personálem ZZS v případě NZO

Základní rizika a bezpečnostní opatření s nimi spojená s NZO (rizika spojená s poskytováním NR a používání ochranných a bariérových pomůcek)

Základní diagnostika NZO a řetězec přežití 

Postup ABC při NZO

Obecné informace o včasném použití AED 

Praktická část KPR (poskytování NR v jednom zachránci a v týmu) 

 

Účastníci:

 

Minimum 8 maximum 16

 

Doporučené vybavení:           

 

Volné oblečení (sportovní oblečení), poznámkový blok, psací potřeby.

 

Místo konání:

 

Elite Lhenice

Netolická 444

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

4 hodiny

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice.

 

Obtížnost kurzu:

 

Začátečník

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Jaroslav Gutwirth, Jaroslav Duchoň, Radka Krygarová

 

Certifikace:

 

Certifikát 

 

Cena kurzu:

 

1500 Kč

 

Kurzovné je rozděleno na dvě části - záloha a doplatek. Zálohu tvoří 1000 Kč, které zašlete nejpozději jeden měsíc před datumem konání tohoto kurzu na účet pořadatele č.ú.: 2824476043/0800, a doplatek 500 Kč, tedy zbytek částky, který uhradíte hotově na místě v den pořádání kurzu.

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, certifikát. Ostatní náklady, jako například strava, doprava, atd. si účastník hradí sám.