CIVILIAN RESCUE SYSTEM - PEDAGOG (CRS - P)

 
Techniky imobilizace
Zajištění cévního vstupu
Airway management
Difficult airway management
Zajištění cévního vstupu
Kardiopulmonální resuscitace
Zajištění cévního vstupu
Primary survey
Techniky imobilizace
Techniky imobilizace

Popis kurzu:

 

Kurz určen pro studenty pedagogických škol a pedagogický sbor, který je v rámci teoretické a praktické výuky seznámen se základní problematikou interních stavů a trauma medicíny. Praktické nácviky a modelové situace vás naučí správně jednat v situacích, kdy jde o život vašich žáků nebo kolegů. Kurzem vás provedou zkušení lektoři, kteří již dlouhá léta tuto problematiku vyučují na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

 

Obsah:

 

Základy komunikace s personálem tísňové linky 112 a personálem ZZS 

Základní neodkladné stavy u dětí a dospívajících v interní medicíně, jejich diagnostika a terapie

Základy algoritmické medicíny

Základní život ohrožující stavy v trauma medicíně, jejich diagnostika a terapie

 

Účastníci:

 

Minimum 8 maximum 16

 

Doporučené vybavení:           

 

Volné oblečení (sportovní oblečení),poznámkový blok, psací potřeby.

 

Místo konání:

 

Elite Lhenice

Netolická 444

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

4 hodiny

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice.

 

Obtížnost kurzu:

 

Začátečník

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Jaroslav Gutwirth, Jaroslav Duchoň, Radka Krygarová

 

Certifikace:

 

Certifikát 

 

Cena kurzu:

 

1500 Kč

 

Kurzovné je rozděleno na dvě části - záloha a doplatek. Zálohu tvoří 1000 Kč, které zašlete nejpozději jeden měsíc před datumem konání tohoto kurzu na účet pořadatele č.ú.: 2824476043/0800, a doplatek 500 Kč, tedy zbytek částky, který uhradíte hotově na místě v den pořádání kurzu.

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, certifikát. Ostatní náklady, jako například strava, doprava, atd. si účastník hradí sám.