top of page
IMG_3872

COMBAT MEDIC TIER III - PART 2

 

Popis kurzu:

 

Kurz je naprostým analogem certifikovaných vojenských kurzů TCCC for Combat Medics. Na kurzech vyučují výhradně vojenští certifikovaní instruktoři výcviku TCCC, aby si studenti  osvojili pouze platné a schválené postupy. 

     Kurz Combat Medic-Part 1, je zejména určen pro úspěšné absolventy kurzu Combat Lifesaver-Part 1 a 2, z řad bezpečnostních ozbrojených sborů, kontraktorských společností, profesionálních vojáků, příslušníků aktivních záloh a civilní laické veřejnosti, zajímající se o problematiku bojové medicíny.

    Veškeré postupy aplikované v kurzu jsou v souladu s platným systémem TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a jsou založeny na praktických zkušenostech, získaných našimi instruktory při svých působeních v zahraničních vojenských operacích. Studenti navážou na předchozí získané dovednosti a rozšíří je o náročnější techniky kontroly krvácení, zajištění dýchacích cest, řešení komplikací poranění trupu, terapie šokuzajištění cévního řečiště, imobilizačních technika detailního vyšetření pacienta. Během praktickcých drilů na modelech na živé tkáni získáte dovednosti, sloužící k rozšířené stabilizaci trauma pacienta. Množství modelových situací v denních i nočních hodinách, vám pomohou připravit se na nejčastější stavy, se kterými byste se mohli v bojových podmínkách setkat.

 

Obsah:

 

Junctional haemorrhage (rozšířené techniky kontroly masivních krvácení)

Techniky chirurgického zajištění dýchacích cest

Imobilizace krční páteře a extrakce pacienta

Diagnostika a terapie poranění trupu

Rozšířená terapie šoku

Techniky imobilizace dlouhých kostí a pánve

Popáleniny a jejich terapie v bojových podmínkách

Terapie penetrujících poranění oka

Využití transportních prostředků

 

Účastníci:

 

Minimum 8, maximum 16 + 8 studentů na "Refresh"

 

Doporučené vybavení:           

 

Taktické oblečení nebo uniforma (ideálně 2 páry) dle pověrnostních podmínek, pevná taktická nebo vojenská obuv, balistika (vesta a přilba), taktická výstroj (nákoleníky, náloketníky, brýle), cvičná zbraň, pohodlná obuv do učebny (pantofle), poznámkový blok, psací potřeby.

 

Místo konání:

 

Elite Lhenice

Netolická 456

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

16 hodin

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice. Přenocovat lze, po předchozí domluvě, i v naší tělocvičně.

 

Obtížnost kurzu:

 

Pokročilý, úspěšný absolvent kurzu TCCC for CLS-Part 1 a 2 u společností Hard Task, Elite Training Center  nebo v kurzech TCCC for CLS AČR.

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Jaroslav Duchoň, Petr Karmazín

 

Certifikace:

 

Certifikát

 

Skripta:

Možno objednat před zahájením kurzu. Cena skript je 1000,-Kč 

 

Cena kurzu:

 

4000 Kč

 

Kurz se hradí jednorázově a to buď cestou rezervace na našich stránkách (platba PayPal) nebo rezervací na mailu: elite.lhenice@gmail.com

Celou částku za kurz, je potřeba složit na účet pořadatele č.ú.: 4798882329/0800 a to nejpozději 14 dní před zahájením kurzu.

Do zprávy pro příjemce uveďte následující údaje: příjmení+CM-Part 2+datum zahájení kurzu (den/měsíc/rok)

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků, potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, figuranti, certifikát. Ostatní náklady, jako například strava, ubytování, výuková skripta taktické medicíny, doprava, střelivo atd., si účastník hradí sám.

bottom of page