KURZY PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE - BOJOVÉ PROSTŘEDÍ

 

Kurzy jsou určeny vojenskému personálu, bezpečnostním sborům a osobám, které budou působit v místech vojenských konfliktů. Kurzy jsou založeny na problematice Tatical Combat Casualty Care a jsou rozděleny do třech základních kurzů a kurzů nástavbových. Kurz Combat lifesaver je analogem amerického kurzu TCCC for combat lifesavers. Pro detailnější informace o kurzu, klikněte prosím na ikonu/ obrázek, nacházející se nad zkratkou kurzu.

CLS-B

COMBAT LIFESAVER BASIC

Kurz, určený pro širokou laickou veřejnost, provede studenty základy poskytování přednemocniční neodkladné péče v bojovém prostředí a zaměří se na základní diagnostiku a řešení nejčastějších, život ohrožujících stavů, se kterými se může člověk v boji setkat.

CLS-F

CLS-FC

COMBAT LIFESAVER FIELD CARE

Workshop určen úspěšným absolventům předchozích dvou úrovní systému TCCC. Ve 26 hodinách prověří nejen vaše teoretické znalosti a praktické dovednosti, alei fyzické možnosti. Ve třech blocích teorie, praxe a moulage, vám předáme "know how" z oblasti prolongované péče.

COMBAT LIFESAVER ADVANCED

Kurz určený absolventům základní úrovně, naváže na předchozí znalosti a dovednosti a rozšíří je o používání sofistikovanějších pomůcek a složitějších drilů, cílených na stabilizaci pacienta při prolongované péči v bojových podmínkách.

CLS-A

CLS-R

COMBAT LIFESAVER REFRESH

Opakovací kurz určen pro širokou laickou veřejnost. Představí základní změny  v systému TECC a zopakuje základní drily a dovednosti, získané v předchozích úrovních kurzů. V modelových situacích se zaměří na řešení život ohrožujících stavů a stabilizaci pacienta s minimálním vybavením.

CLS-F

CLS-MS

MEDICAL SCENARIOS

Tentokrát již žádná učebna či virtuální prezentace, ale pouze dril, dril a zase jen dril. Práce tzv. frst respondera je velice stresovou záležitostí, a proto je naším cílem připravit každou modelovou situaci tak, aby vás ani nenapadlo pochybovat o její skutečnosti a spoléhat se tak na to, že se jedná o pouhou fikci.

Kontakt

Elite Lhenice

 Netolická 444, Lhenice 384 02

tel: 608 081 979

e-mail: elite.lhenice@gmail.com

Česká republika

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page