KURZY TAKTICKÉ MEDICÍNY - NEBEZPEČNÉ/ ODLOUČENÉ PROSTŘEDÍ

 

Kurzy, řešící problematiku poskytování přednemocniční neodkladné péče v taktickém/ nebezpečném prostředí, jsme upravili pro civilní obyvatelstvo, příslušníky ozbrojených složek, bezpečnostních sborů a agentur a v neposlední řadě členy hasičského záchranného sboru ČR a posádky zdravotnické záchranné služby, kteří jsou v některých situacích vystaveni vysokému riziku útoků. Jakožto první oficiální vzdělávací partner systému TECC pro Českou republiku, přicházíme i s kurzy pro laickou veřejnost a to zejména na úrovni Basic. Kurzy vycházejí ze systému Tatical Emergency Casualty Care, který naši instruktoři upravili na podmínky české legislativy. Na základě drilové medicíny, která vychází z vojenských postupů trauma péče, připravíme studenta na řešení život-ohrožujících stavů nejen s dostupnými komerčními pomůckami, ale i improvizovanými technikami a to v různých podmínkách a s rozdílným spektrem a množstvím pacientů. Pro detailnější informace o kurzu, klikněte prosím na ikonu/ obrázek, nacházející se nad zkratkou kurzu.

Jak se orientovat v kurzech TECC:

Pro studenty máme připraveny dva typy kurzů.

  • První z nich jsou kurzy pořádané pod hlavičkou společnosti HardTask www.hardtask.cz. Označeny jsou TECC - Tier I  a TECC - Tier II.

  • Druhým jsou kurzy, které vedeme pod patronátem americké National Association of Emergency Medical Technitians  www.naemt.org Jejich certifikáty mají celosvětové uznání a využijí je zejména profesní skupiny z řad IZS a osoby, které vykonávají kontraktorskou činnost v zahraničí. Na našich stránkách jsou označeny zkratkou NAEMT TECC.

 

NAEMT TECC web.png
CTECC_Logo (1).png

TECC - TIER I

TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE  

Kurz společnosti HardTask, určený pro širokou laickou veřejnost, provede participanty základy poskytování přednemocniční neodkladné péče v civilním-nebezpečném prostředí a zaměří se na základní diagnostiku a řešení nejčastějších život ohrožujících stavů, se kterými se může člověk v nestandardních podmínkch setkat.

TIER I.png
tecc.png

NAEMT TECC 

NAEMT TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE  

Dvoudenní kurz certifikovaný National Association of Emergency Medical Technitians, mající celosvětové platnost a uznání, se věnuje zejména život-ohrožujícím stavům, ke kterým nejčastěji dochází v taktickém/ nebezpečném prostředí. Traumata způsobená při mimořádných událostech nebo krizových stavech jsou řešena pomocí jednoduše zapamatovatelných drilů. Ideální pro policisty, hasiče, záchranáře, ale i civilní obyvatelstvo. Všichni si přijdou na své.

CTECC_Logo (1).png

TECC - TIER II

TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE  

Kurz společnosti HardTask, určený pro absolventy základní úrovně, představí studentům postupy v poskytování rozšířené přednemocniční neodkladné péče v civilním-nebezpečném prostředí, se zaměřením-se na diagnostiku a řešení  život ohrožujících stavů, s využitím sofistikovanějších pomůcek a terapeutických výkonů.

TIER II.png
CTECC_Logo (1).png

TECC - MT I

TECC MEDICAL TRAINING I

Výcvik vedený formou "teroreticko/praktické instruktáže-modelové situace", což znamená metodické vysvětlení celého konkrétního postupu-praktická ukázka-nácvik studentem-modelová situace-rozbor situace a případné zopakování postupu.

Kontakt

Elite Lhenice

 Netolická 444, Lhenice 384 02

tel: 608 081 979

e-mail: elite.lhenice@gmail.com

Česká republika

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

Vaše zpráva byla přijata.