top of page

NAEMT TCCC COMBAT LIFESAVER 

 
TIER II.png

Popis kurzu:

 

40 hodinový certifikovaný kurz společností NAEMT https://www.naemt.org/education/naemt-tccc  je naprostým analogem  vojenských kurzů TCCC for Combat Lifesavers. Na kurzech vyučují výhradně vojenští certifikovaní instruktoři výcviku TCCC for CLS, aby si studenti  osvojili pouze platné a schválené postupy. 

     Výcvikový program Combat lifesaver, je zejména určen pro profesionální vojáky, příslušníky  bezpečnostních sborů, kontraktorské společnosti,  příslušníky aktivních záloh a civilní laickou veřejnost, zajímající se o problematiku bojové medicíny. Veškeré postupy aplikované v kurzu jsou v souladu s platným systémem TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a jsou založeny na praktických zkušenostech, získaných našimi instruktory, při svých působeních v zahraničních vojenských operacích.

     Účelem kurzu je seznámit studenty se základními rozdíly a specifiky poskytování neodkladné péče v mírových a bojových podmínkách. Formou praktických drilů docílit získání základních dovedností v zástavě krvácení, zajištění dýchacích cest, kontrole dýchání a jednoduché, ale funkční diagnostice život ohrožujících stavů. Naučíme vás ošetřovat zraněného s minimálním množstvím funkčního materiálu, za snížených viditelnostních podmínek, v hlučném a nekomfortním prostředí a zejména prostřed&ia