top of page

PRODUCTS

for combat and tactical environment

Filtr (samostatně prodejný):

Ochrannou dýchací polomasku Respira je možné vybavit kruhovým filtrem, který je k obličejové části připevněn pomocí závitového spojení. Konstrukce spojení je řešena tak, aby výměna filtru byla snadná a intuitivní, bez nutnosti sejmutí polomasky z obličeje.

Tento systém s oblým závitem tak umožňuje velmi rychlou výměnu filtru za pomocí jen jedné ruky uživatele. Toto konstrukční řešení vyplívá z potřeb uživatelů v krizových situacích, kde rychlost a jedno- duchost montáže filtru mnohdy zásadně ovlivňuje míru ochrany zdraví. Samotná těsnost na rozhraní pevné části polomasky a filtru zajišťuje silikonový těsnící kroužek, který je ukotven do tělesa filtru. Tento kroužek díky svým vlastnostem, zajišťuje spolehlivé těsnění po celou životnost masky, jelikož nedochází k jeho vymačkávání a ztrátě pruž- nosti. Samotný kruhový filtr je řešen tak, aby vyhovoval široké škále filtračních materiálů. Minimální normativně stanovená plocha filtru 150 cm2 z hlediska prodýchatelnosti, je bezpečně splněna a lze jí i výrazně navýšit zvětšením hustoty skladu filtračního materiálu. Filtrační vložka je ve filtru zafixována pomocí speciálního lepidla, která zajišťuje nejenom pevnost spojení na rozhraní filtrační vložky s pevnými částmi filtru, ale i dokonalou těsnost.

Filtry dýchací ochranné polomasky jsou vybaveny různými filtračními materiály, které jsou doporučeny pro jednotlivé typy prostředí pro ochranu v účinnosti P2 a P3. Jedinečnost filtrů Respira spočívá v tom, že jako jediný a první výrobce použil filtrační materiál vyrobený čistě z NANO vlákených materiálů, zároveň jako jediná, firma Nanologix umístila výdechový ventil na kruhový filtr. Záměrné využití výdechového ventilu u filtrů P3 zajišťuje jedinečný komfort uživatele při jeho používání. Konstrukce filtru je zároveň řešena tak, aby byl tlak vydechovaného vzduchu využíván pro regeneraci filtrační vložky. Tento unikátní systém prodlužuje dobu životnosti filtru v zamořeném prostředí, jelikož vydechovaný vzduch částečně čistí filtrační vložku od zachycených částic. Dosažené hodnoty naměřeného záchytu jsou 99,99 %

FILTR RESPIRA PERFECTION P3

370,00 KčCena
Bez DPH
Barva
 • - Filtr má schopnost zachytit částice mnohonásobně menší než je COVID 19.

  - Filtr může být v normálních podmínkách používán až 100 dní (obrovská úspora pro uživatele v čase oproti ffp2/3)

  - Při kontaktu s infikovaným pacientem není nutné filtr ani masku vyhazovat, dají se desinfikovat.

  - Díky unkátní konstrukci je filtr bezpečnější než jiná dostupná řešení na trhu.

  - Každý filtr je lepen a testován na funkčnost před odesláním k zákazníkovi.

  - Má natolik nízký dechový odpor, že je možné s touto maskou i běhat. 

  - Materiály jsou recyklovatelné

  - Tento výrobek ve spojení s příslušnou polomaskou splňuje základní bezpečnostní požadavky normy:

  EN 1827+A1:2009 FM P3 R D, EN 1827+A1:2009 FM P2 R D, EN 1827+A1:2009 FM P1 R D a normy

  EN 143:2000/A1:2006 P3 R, EN 143:2000/A1:2006 P2 R, EN 143:2000/A1:2006 P1 R
  a je označen symbolem CE1024.

bottom of page