top of page

NAEMT TCCC COMBAT MEDIC/CORPSMAN

Nejvyšší úroveň kurzů zaměřená na poskytování neodkladné péče trauma pacientům v bojovém prostředí

  • Začíná 29. 7.
  • 20 000 českých korun
  • Netolická 456, 384 02 Lhenice

Volná místa


Popis služby

Kurz TCCC for Combat Medic/ Hospital Corpsman je určen pro zdravotnický personál z řad bezpečnostních ozbrojených sborů, kontraktorských společností, AČR a příslušníků aktivních záloh, ale i civilní zdravotnický personál, zajímající se o problematiku bojové medicíny. Veškeré postupy aplikované v kurzu jsou v souladu s platným systémem TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a jsou doplněny o praktické zkušenosti, získané našimi instruktory při svých působeních v zahraničních vojenských operacích. Studenti si i bez předchozího absolvování nižších úrovní (NAEMT TCCC ASM nebo NAEMT TCCC CLS) osvojí základní dovednosti a rozšíří je o náročnější techniky kontroly krvácení, zajištění dýchacích cest, řešení komplikací poranění trupu, terapie šoku, zajištění cévního řečiště, imobilizačních technik a detailního vyšetření pacienta. Během praktických drilů na modelech a na živé tkáni získají dovednosti, sloužící k rozšířené stabilizaci trauma pacienta. Množství modelových situací v denních i nočních hodinách, pomohou studentovi připravit se na nejčastější scénáře, se kterými by se mohli v bojových podmínkách setkat nejen v přednemocničním prostředí, ale i na vyšších Rolích péče setkat.


Nadcházející služby


Storno podmínky

V případě, že jste se zarezervovali na kurz, zaplatili jste zálohu a na kurz se nedostavíte, propadá záloha pořadateli kurzu.


Kontaktní údaje

  • Netolická 456, 384 02 Lhenice, Jihočeský kraj, Czechia

    + 608081979

    elite.lhenice@gmail.com


bottom of page