top of page

PRODUCTS

for combat and tactical environment

Circulation

"Hemoragický šok, je nejčastějším typem šoku v bojových podmínkách. Prevence nástupu šoku je snazší, než jeho samotná terapie. Kontrolujte suspektní zlomeniny pánve za pomoci pánevních pásů, zastavte všechny zdroje nemasivních krvácení, ošetřete popáleniny, dlahujte zlomeniny dlouhých kostí, zajistěte intravenózní nebo intraoseální vstupy."

bottom of page