top of page

NAEMT TCCC  COMBAT MEDIC/CORPSMAN

 

Popis kurzu:

 

63-hodinový certifikovaný kurz společností NAEMT https://www.naemt.org/education/naemt-tccc  je naprostým analogem  vojenských kurzů TCCC for Medical Personnel. Na kurzech vyučují výhradně vojenští certifikovaní instruktoři výcviku TCCC, aby si studenti  osvojili pouze platné a schválené postupy. 

     Kurz TCCC for Combat Medics je zejména určen pro zdravotnický personál z řad bezpečnostních ozbrojených sborů, kontraktorských společností, AČR a příslušníků aktivních záloh, zajímající se o problematiku bojové medicíny.

     Veškeré postupy aplikované v kurzu jsou v souladu s platným systémem TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a jsou založeny na praktických zkušenostech, získaných našimi instruktory při svých působeních v zahraničních vojenských operacích. Studenti navážou na předchozí získané dovednosti a rozšíří je o náročnější techniky kontroly krvácení, zajištění dýchacích cest, řešení komplikací poranění trupu, terapie šokuzajištění cévního řečiště, imobilizačních technika detailního vyšetření pacienta. Během praktickcých drilů na modelech na živé tkáni získáte dovednosti, sloužící k rozšířené stabilizaci trauma pacienta. Množství modelových situací v denních i nočních hodinách, vám pomohou připravit se na nejčastější stavy, se kterými byste se mohli v bojových podmínkách setkat.

 

Obsah:

 

Junctional haemorrhage (rozšířené techniky kontroly masivních krvácení)

Techniky chirurgického zajištění dýchacích cest

Imobilizace krční páteře a extrakce pacienta

Diagnostika a terapie poranění trupu

Rozšířená terapie šoku

Techniky imobilizace dlouhých kostí a pánve

Popáleniny a jejich terapie v bojových podmínkách

Terapie penetrujících poranění oka

Využití transportních prostředků

 

Doporučená cílová kategorie studentů:

Příslušníci ozbrojených sil, aktivní zálohy, ozbrojené bezpečnostní sbory, civilisté. U všech studentů je nutné doložit předchozí absolvování zdravotnického vzdělání (např. zdravotní sestra, zdravotnický záchranář, atd.)

 

Účastníci:

 

  • Minimum 4 maximum 10 v řádných i mimo řádné termíny

  • Soukromé kurzy pro uzavřené skupiny studentů mimo řádné termíny rezervujte cestou mailu elite.kurzy@gmail.com

 

Doporučené vybavení:           

 

Taktické oblečení nebo uniforma (ideálně 2 páry) dle pověrnostních podmínek, pevná taktická nebo vojenská obuv, balistická ochrana (vesta a přilba), taktická výstroj (nákoleníky, náloketníky, brýle), cvičná zbraň, pohodlná obuv do učebny (pantofle), poznámkový blok, psací potřeby.

 

Místo konání:

 

Elite Training Center Lhenice

Netolická 456

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

16 hodin

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice. Přenocovat lze, po předchozí domluvě, i v naší tělocvičně.

 

Obtížnost kurzu:

 

Pokročilý, zdravotnický personál (zdravotní sestra, zdravotnický záchranář, lékař)

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Jaroslav Duchoň, certifikovaní instruktoři AČR

 

Certifikace:

 

NAEMT certifikát TCCC CMC (Combat Medic/Corpsman)

 

Skripta:

Možno objednat před zahájením kurzu. Cena skript je 1000,-Kč 

 

Cena kurzu:

 

10 000 Kč

 

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků, potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, figuranti, NAEMT certifikát. Ostatní náklady, jako například strava, ubytování, výuková skripta taktické medicíny, doprava, střelivo atd., si účastník hradí sám.

TIER III.png
bottom of page