top of page

NAEMT TCCC  COMBAT MEDIC/CORPSMAN

 

Popis kurzu:

 

63-hodinový certifikovaný kurz společností NAEMT https://www.naemt.org/education/naemt-tccc  je naprostým analogem  vojenských kurzů TCCC for Medical Personnel. Na kurzech vyučují výhradně vojenští certifikovaní instruktoři výcviku TCCC, aby si studenti  osvojili pouze platné a schválené postupy. 

     Kurz TCCC for Combat Medic/ Hospital Corpsman je určen pro zdravotnický personál z řad bezpečnostních ozbrojených sborů, kontraktorských společností, AČR a příslušníků aktivních záloh, ale i civilní zdravotnický personál, zajímající se o problematiku bojové medicíny.

     Veškeré postupy aplikované v kurzu jsou v souladu s platným systémem TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a jsou doplněny o praktické zkušenosti, získané našimi instruktory při svých působeních v zahraničních vojenských operacích. Studenti si i bez předchozího absolvování nižších úrovní (NAEMT TCCC ASM nebo NAEMT TCCC CLS) osvojí základní dovednosti a rozšíří je o náročnější techniky kontroly krvácení, zajištění dýchacích cest, řešení komplikací poranění trupu, terapie šoku, zajištění cévního řečiště, imobilizačních technik a detailního vyšetření pacienta. Během praktických drilů na modelech a na živé tkáni získají dovednosti, sloužící k rozšířené stabilizaci trauma pacienta. Množství modelových situací v denních i nočních hodinách, pomohou studentovi připravit se na nejčastější scénáře, se kterými by se mohli v bojových podmínkách setkat nejen v přednemocničním prostředí, ale i na vyšších Rolích péče setkat.

 

Obsah:

 

Modul 1-24 viz. odkaz "COMBAT MEDICINE"

 

Modul 1 Principy & použití TCCC

Modul 2 Zdravotnické vybavení

Modul 3 Care Under Fire

Modul 4 Principy & péče v Tactical Field Care

Modul 5 Zhodnocení pacientova stavu v taktickém prostředí

Modul 6 Kontrola masivního krvácení v TFC

Modul 7 Zajištění dýchacích cest v TFC

Modul 8 Zhodnocení dýchání & terapie v TFC

Modul 9 Oběh/kontrola krvácení v TFC

Modul 10 Rozpoznání šoku a terapie šoku 

Modul 11  Tekutinová resuscitace hemoragického šoku v TFC

Modul 12  Prevence a terapie hypotermie

Modul 13 Poranění hlavy

Modul 14 Poranění oka

Modul 15 Terapie bolesti (analgézie)

Modul 16 Aplikace antibiotik

Modul 17 Ranná terapie

Modul 18 Popáleniny

Modul 19 Zlomeniny

Modul 20 Monitorace zraněného

Modul 21 Komunikace 

Modul 22  Kardiopulmonální resuscitace v TFC

Modul 23 Dokumentace péče

Modul 24 Příprava na evakuaci

23

Po rezervaci kurzu obdrží student heslo, pod kterým otevře stránku "E-LEARNING NAEMT TCCC for CMC" s harmonogramem a studijními materiály (v českém jazyce) nebo v anglickém jazyce, které nalezne na DEPLOYED MEDICINE

 

Doporučená cílová kategorie studentů:

Příslušníci ozbrojených sil, aktivní zálohy, ozbrojené bezpečnostní sbory, civilisté. U všech studentů je nutné doložit diplom/ certifikát o předchozím absolvování zdravotnického vzdělání (např. zdravotní sestra, zdravotnický záchranář, atd.)

 

Účastníci:

 

  • Minimum 2 maximum 8 v řádných i mimo řádné termíny

  • Soukromé kurzy pro uzavřené skupiny studentů mimo řádné termíny rezervujte cestou mailu elite.kurzy@gmail.com

 

Doporučené vybavení:           

 

Taktické oblečení nebo uniforma (ideálně 2 páry) dle pověrnostních podmínek, pevná taktická nebo vojenská obuv, balistická ochrana (vesta a přilba), taktická výstroj (nákoleníky, náloketníky, brýle), cvičná zbraň, pohodlná obuv do učebny (pantofle), poznámkový blok, psací potřeby.

 

Místo konání:

 

Elite Training Center Lhenice

Netolická 456

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

63 hodin

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice. Přenocovat lze, po předchozí domluvě, v prostorách Elite Training Center Lhenice.

 

Obtížnost kurzu:

 

Pokročilý, zdravotnický personál (zdravotní sestra, zdravotnický záchranář, lékař, ...apod.)

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Jaroslav Duchoň, certifikovaní instruktoři AČR

 

Certifikace:

 

NAEMT certifikát TCCC CMC (Combat Medic/Corpsman) - platnost 4 roky

 

Skripta:

Možno objednat před zahájením kurzu. Cena skript je 1000,-Kč 

 

Cena kurzu:

 

20 000 Kč

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků, potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, figuranti, NAEMT certifikát. Ostatní náklady, jako například strava, ubytování, výuková skripta taktické medicíny, doprava, střelivo atd., si účastník hradí sám.

TIER III.png
bottom of page