top of page

PRODUCTS

for combat and tactical environment

Head and hypothermia

"Hypotermii, je stejně, jako je tomu u šoku, snazší předcházet, nežli ji léčit v přednemocničním prostředí. Snažte se pacienta za každou cenu ochránit před nadměrnými ztrátami tepla a držte jej v suchu. Penetrující poranění oka kryjte pevným očním krytem."

bottom of page