top of page

PRODUCTS

for combat and tactical environment

Airway

"Neprůchodnost dýchacích cest tvoří v bojových podmínkách zhruba 6% úmrtí, kterým jsme schopni efektivně předcházet."

V civilním prostředí je ale toto procento vyšší, neboť je spojeno nejen s traumaty, ale i bezvědomím.

bottom of page