top of page

PRODUCTS

for combat and tactical environment

Respiration

"Druhá nejčastější, odvratitelná příčina úmrtí na bojišti a to ve 33% je tenzní pneumotorax," jakožto komplikace hrudních traumat. S těmito pomůckami ji budete moci  předcházet, popřípadě efektivně řešit. Vysoce efektivní hrudní krytí na otevřená poranění hrudníku, způsobená bodnými, střelnými a jinými penetrujícími mechanizmy úrazu, jsou vám zde k dispozici. 

bottom of page