top of page

NAEMT TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE - PROVIDER COURSE

 
TIER I.png

Popis kurzu:

 

Kurz, který je certifikovaný americkou National Association of Emergency Medical Technitians (NAEMT) https://www.naemt.org/education/tecc/tecc-courses, doporučujeme zejména ozbrojeným bezpečnostním sborům, členům Hasičského záchranného sboru  a zdravotnickým profesím, působícím na úseku přednemocniční neodkladné péče, u kterých je vysoká pravděpodobnost kontaktu s pacientem/ -y v nebezpečném, odloučeném taktickém prostředí.  

     Obsah a struktura tohoto 16 hodinového kurzu je NAEMT pevně stanovena a rozdělena do teoretických a praktických bloků, které se prolínají spolu s modelovými situacemi. V teoretické části se posluchač zorientuje v problematice specifik poskytování přednemocniční neodkladné péče v taktickém prostředí, naučí se základy algorytmické medicíny při ošetřování traumat v taktickém prostředí za použití speciálních pomůcek, drilů a technik, vycházejících z praxe vojenských a policejních záchranářů a lékařů. Projde si základy zástavy krvácení improvizovanými pomůckami i komerčními pomůckami, procvičí si techniky zprůchodnění a základního zajištění dýchacích cest, naučí se jednoduchou diagnostiku a terapeutické zákroky u život ohrožujících stavů, zasahujících oblast trupu a zdokonalí se v ošetřování pacienta v šoku. To vše za pomoci účinných drilů, pod vedením těch nejzkušenějších instruktorů z řad AČR a PČR.

 

Obsah:

 

Specifika poskytování přednemocniční neodkladné péče v taktickém prostředí

Algoritmická medicína

Péče o pacienta na jednotlivých úrovních systému TECC

Základy kontroly končetinových a spojnicových typů krvácení 

Zprůchodnění a zajištění dýchacích cest

Poranění trupu a jejich diagnostika a terapie

Zajištění oběhu a terapie šoku

Extrakce pacienta na krátké vzdálenosti

Příprava pacienta na transport

Triage 

Modelové situace

Nácvik na trenažerech

 

Cílová kategorie studentů:

Ozbrojené bezpečnostní sbory, HZS, ZZS, zdravotnický personál, civilisté

 

Účastníci: