top of page

NAEMT TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE - PROVIDER COURSE

 
TIER I.png

Popis kurzu:

 

Kurz, který je certifikovaný americkou National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) https://www.naemt.org/education/tecc/tecc-courses, doporučujeme zejména ozbrojeným bezpečnostním sborům, členům Hasičského záchranného sboru  a zdravotnickým profesím, působícím na úseku přednemocniční neodkladné péče, u kterých je vysoká pravděpodobnost kontaktu s pacientem/ -y v nebezpečném, odloučeném taktickém prostředí.  

     Obsah a struktura tohoto 16 hodinového kurzu je NAEMT pevně stanovena a rozdělena do teoretických a praktických bloků, které se prolínají spolu s modelovými situacemi. V teoretické části se posluchač zorientuje v problematice specifik poskytování přednemocniční neodkladné péče v taktickém prostředí, naučí se základy algorytmické medicíny při ošetřování traumat v taktickém prostředí za použití speciálních pomůcek, drilů a technik, vycházejících z praxe vojenských a policejních záchranářů a lékařů. Projde si základy zástavy krvácení improvizovanými pomůckami i komerčními pomůckami, procvičí si techniky zprůchodnění a základního zajištění dýchacích cest, naučí se jednoduchou diagnostiku a terapeutické zákroky u život ohrožujících stavů, zasahujících oblast trupu a zdokonalí se v ošetřování pacienta v šoku. To vše za pomoci účinných drilů, pod vedením těch nejzkušenějších instruktorů z řad AČR a PČR.

 

Obsah:

 

Specifika poskytování přednemocniční neodkladné péče v taktickém prostředí

Algoritmická medicína

Péče o pacienta na jednotlivých úrovních systému TECC

Rozšířené techniky v kontrole končetinových a spojnicových typů krvácení 

Invazivní techniky zajištění dýchacích cest

Poranění trupu, jejich diagnostika a invazivní terapie

Zajištění oběhu a terapie šoku

Terapie ran

Popáleniny

Zlomeniny

Extrakce pacienta na krátké vzdálenosti

Příprava pacienta na transport 

Modelové situace

Nácvik na trenažerech

Modul 1-8 viz. odkaz "TACTICAL MEDICINE"

Po rezervaci a zaplacení kurzu obdrží student heslo, pod kterým otevře stránku "E-LEARNING NAEMT TECC PROVIDER" s harmonogramem a studijními materiály

 

Cílová kategorie studentů:

Ozbrojené bezpečnostní sbory, HZS, ZZS, zdravotnický personál, civilisté

 

Účastníci:

 

  • Minimum 4 maximum 12 v řádných termínech

  • Soukromé kurzy pro uzavřené skupiny studentů mimo řádné termíny rezervujte cestou mailu elite.kurzy@gmail.com

 

Doporučené vybavení:           

 

Uniforma/ oblečení dle počasí-(ideálně 2ks), balistika (přilba/ vesta), taktická ústroj (chrániče kolen, loktů), pevná obuv, cvičná zbraň, přezuvky (do učebny), poznámkový blok, psací potřeby.

 

Místo konání:

Elite Training Center Lhenice

Netolická 456

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

16 hodin

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice.

 

Obtížnost kurzu:

 

Začátečník

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Jaroslav Gutwirth, Jaroslav Duchoň, Dalibor Matěj Štos

 

Certifikace:

 

Certifikát NAEMT TECC-Provider

Skripta:

Možno objednat před zahájením kurzu. Cena skript je 1000,-Kč 

 

Cena kurzu:

 

5500 Kč

 

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků, potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, figuranti, certifikát NAEMT. Ostatní náklady, jako například strava, ubytování, výuková skripta taktické medicíny, doprava, střelivo atd., si účastník hradí sám.

bottom of page