top of page

PRODUCTS

for combat and tactical environment

Trauma accessories

"V pravidelných intervalech kontrolujte pacientův stav, komunikujte s velením, evakuačním prvkem a připravujte pacienta na transport."

bottom of page