top of page
IMG_7626

PROLONGED FIELD CARE (PFC)

 

Popis kurzu:

 

Zdravotnický kurz je primárně určen pro úspěšné absolventy kurzů TCCC for CM, TECC-Tier II z řad bezpečnostních ozbrojených sborů, kontraktorských společností, profesionálních vojáků, policistů, příslušníků aktivních záloh, zdravotnického personálu a civilní laické veřejnosti, zajímající se o problematiku bojové a taktické medicíny a sní související prolongované péče. Stejně tak se na workshop mohou přihlašovat i úspěšní absolventi zdravotnických kurzů společnosti  Hard Task a úspěšní absolventi kurzů CLS AČR a TECC PČR. Prolonged Field Care (PFC), je jakýmsi praktickým zakončením série výcviků Tactical Emergency Casualty Care a Combat Lifesavers.Veškeré postupy aplikované v kurzu, jsou v souladu s platným systémem TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a TECC (Tactical Emergency Casualty Care) a jsou založeny na praktických zkušenostech, získaných našimi instruktory při svých působeních v zahraničních vojenských operacích a mezinárodních kurzech. Na předchozí znalosti a dovednosti z kurzů Basic a Advanced, navážeme teoretickými přednáškami, praktickými nácviky a modelovými situacemi, které studenta naučí správně reagovat a jednat v situacích vzniku většího množství zraněných, v situacích nucené izolace s pacientem po delší dobu a také při práci v týmu. To vše zejména během modelových situací v těžkém terénu a za ztížených podmínek péče o trauma pacienta.  

 

Obsah:

Den 1

Refresh (zopakování algorytmu primary survey a základních dovedností)

Den 2

Prolonged Field Care / Intro

Uvedení do problematiky PFC

Mission Planning

Airway Management + Ventilation

SGA (IGel, LMA)
Cric (BACT)
BVM ventilace (objem, frekvence, PEEP)
SpO2
EtCO2
SpO2
EtCO2
Tekutinová resuscitace při popáleninách

Pharmacology

Analgesie-sedace (Ketamin-Midazolam)
ATB (Moxifloxacin-Ertapenem)
Antiemetika (Ondansetron)

Transfusion

TCCC Fluid resus GL
Buddy to buddy transfuze, set, Eldon Card
Potransfuzní reakce

Nursing Care

SHEEP
VOMIT

Skills

PMK, NGS, PŽK, Wound Management
Monitoring, POCT lab
NIBP a EKG
Diuréza
Glykémie
Laktát
Quick testy (HIV, Malárie, HbSAG, Syfilis)

Telemedicine, Documentation

Struktura konzultace
Plán péče+trendy
Dokumentace PFC

DEN 3

PFC scenarios (7 hodinová kontinuální péče o pacienty)

 

Účastníci:

 

Minimum 8 maximum 12

 

Doporučené vybavení:           

 

Taktické oblečení nebo uniforma (ideálně 2 páry) dle pověrnostních podmínek, pevná taktická nebo vojenská obuv, balistika (vesta a přilba), taktická výstroj (nákoleníky, náloketníky, brýle), čelová svítilna, camelbag (doporučeno), cvičná zbraň, pohodlná obuv do učebny (pantofle), poznámkový blok, psací potřeby.

 

Místo konání:

 

Elite Training Center Lhenice

Netolická 456

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

24 hodin

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice.

 

Obtížnost kurzu:

 

Ideálně pokročilý, úspěšný absolvent kurzu TCCC for CM (TCCC-CM), TECC-Tier II (TECC-II) HardTask a Elite Training Center a úspěšní absolventi kurzů  TECC (Školicí středisko PCŘ Teplice) a TCCC for CLS AČR, NLZP a LZP AČR.

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Petr Karmazín (ÚVN Praha), Jaroslav Duchoň

 

Cena kurzu:

 

10 000 Kč

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků, potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, figuranti, certifikát. Ostatní náklady, jako například strava, ubytování, výuková skripta taktické medicíny, doprava, střelivo atd., si účastník hradí sám.

bottom of page