top of page

TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE - ADVANCED (TECC - A)

 
TIER II.png

Popis kurzu:

 

Kurz určen nejen personálu bezpečnostních ozbrojených složek, zejména Policii ČR, městské policii a bezpečnostním agenturám a kontraktorským fspolečnostem, zdravotnickému personálu zdravotnických záchranných služeb a členům Hasičského záchranného sboru, ale i civilní laické veřejnosti. V teoretické části si posluchač, který úspěšně absolvoval kurz TECC-B, rozšíří své znalosti a dovednosti z oblasti kontroly masivních krvácení z vysokých poranění končetin, naučí se techniku rozšířeného zajištění dýchacích cest, řešení tenzního pneumotoraxu, ventilace pacienta, imobilizace dlouhých kostí a pánve. Seznámíme jej také se základy třídění zraněných v taktickém prostředí a provedeme jej množstvím modelových situací, kterým by mohl v taktickém prostředí čelit. To vše jak v teoretických, tak i praktických lekcích a simulacích na živé tkáni i modelech a za pomoci účinných drilů, pod vedením těch nejzkušenějších instruktorů z řad AČR.

lasti 

Obsah:

 

Zopakování základů z TECC-B

Kontrola spojnicových typů krvácení

Rozšířené chirurgické zajištění dýchacích cest

Techniky imobilizace krční páteře

Diagnostika a terapie tenzního pneumotoraxu

Základní techniky ventilace pacienta

Kardiopulmonální resuscitace v taktickém prostředí

Zajištění intraoseálního vstupu

Tekutinová resuscitace

Diagnostika a terapie popálenin

Techniky imobilizace dlouhých kostí a pánve

Typy extrakce a transportu zraněných na větší vzdálenosti

Modelové situace

Nácviky na trenažerech

 

 

Cílová kategorie studentů:

Ozbrojené bezpečnostní sbory, HZS, ZZS, zdravotnický personál, civilisté

 

Účastníci:

 

  • Minimum 4, maximum 12 v řádných i mimo řádné termíny 

  • Soukromé kurzy pro uzavřené skupiny studentů mimo řádné termíny rezervujte cestou mailu elite.kurzy@gmail.com

 

Doporučené vybavení:           

 

Uniforma (oblečení dle počasí-ideálně 2ks), balistika (přilba/ vesta), taktická ústroj (chrániče kolen, loktů), pevná obuv, cvičná zbraň, přezuvky (do učebny), poznámkový blok, psací potřeby.

 

Místo konání:

 

Elite Training Center Lhenice

Netolická 456

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

16 hodin

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice.

 

Obtížnost kurzu:

 

Středně pokročilý, úspěšný absolvent TECC-B

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Jaroslav Gutwirth, Jaroslav Duchoň

 

Certifikace:

 

Certifikát 

 

Skripta:

Možno objednat před zahájením kurzu. Cena skript je 1000,-Kč 

 

Cena kurzu:

 

5000,- Kč

 

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků, potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, figuranti, certifikát. Ostatní náklady, jako například strava, ubytování, výuková skripta taktické medicíny, doprava, střelivo atd., si účastník hradí sám.

bottom of page