top of page
Obrázek PNG.png

KURZY TAKTICKÉ MEDICÍNY - NEBEZPEČNÉ/ ODLOUČENÉ PROSTŘEDÍ

 

Kurzy, řešící problematiku poskytování přednemocniční neodkladné péče v taktickém/ nebezpečném prostředí, jsme upravili pro civilní obyvatelstvo, příslušníky ozbrojených složek, bezpečnostních sborů a agentur a v neposlední řadě členy hasičského záchranného sboru ČR a posádky zdravotnické záchranné služby, kteří jsou v některých situacích vystaveni vysokému riziku útoků. Jakožto první oficiální vzdělávací partner systému TECC pro Českou republiku, přicházíme i s kurzy pro laickou veřejnost a to zejména na úrovni Basic. Kurzy vycházejí ze systému Tatical Emergency Casualty Care, který naši instruktoři upravili na podmínky české legislativy. Na základě drilové medicíny, která vychází z vojenských postupů trauma péče, připravíme studenta na řešení život-ohrožujících stavů nejen s dostupnými komerčními pomůckami, ale i improvizovanými technikami a to v různých podmínkách a s rozdílným spektrem a množstvím pacientů. Pro detailnější informace o kurzu, klikněte prosím na ikonu/ obrázek, nacházející se nad zkratkou kurzu.

Jak se orientovat v kurzech TECC:

Pro studenty máme připraveny dva typy kurzů.

  • První z nich jsou kurzy pořádané pod hlavičkou společnosti HardTask www.hardtask.cz. Označeny jsou TECC - Tier I  a TECC - Tier II.

  • Druhým jsou kurzy, které vedeme pod patronátem americké National Association of Emergency Medical Technitians  www.naemt.org Jejich certifikáty mají celosvětové uznání a využijí je zejména profesní skupiny z řad IZS a osoby, které vykonávají kontraktorskou činnost v zahraničí. Na našich stránkách jsou označeny zkratkou NAEMT TECC.

 

NAEMT TECC web.png
CTECC_Logo (1).png

HARD TASK TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE  

Kurz vedený u společnosti HardTask, je určený pro širokou laickou veřejnost, provede participanty základy poskytování přednemocniční neodkladné péče v civilním-nebezpečném prostředí a zaměří se na základní diagnostiku a řešení nejčastějších život ohrožujících stavů, se kterými se může člověk v nestandardních podmínkch setkat.

TIER I.png

TECC - TIER I

tecc.png

NAEMT TECC -LEO

NAEMT TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE
LAW ENFORCEMENT/ FIRST RESPONDERS

Dvoudenní kurz certifikovaný National Association of Emergency Medical Technitians, mající celosvětové platnost a uznání, se věnuje zejména život-ohrožujícím stavům, ke kterým nejčastěji dochází v taktickém/ nebezpečném prostředí.

Ideální pro civilní obyvatelstvo a příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů. 

TIER I.png
CTECC_Logo (1).png

HARD TASK TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE  

Kurz společnosti HardTask, určený pro absolventy základní úrovně, představí studentům postupy v poskytování rozšířené přednemocniční neodkladné péče v civilním-nebezpečném prostředí, se zaměřením-se na diagnostiku a řešení  život ohrožujících stavů, s využitím sofistikovanějších pomůcek a terapeutických výkonů.

TIER II.png

TECC - TIER II

tecc.png

NAEMT TECC - P

NAEMT TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE
PROVIDER 

Dvoudenní kurz certifikovaný National Association of Emergency Medical Technitians, mající celosvětové platnost a uznání, se zaměřením na život-ohrožujícím stavy.   Student si osvojí základní i rozšířené dovednosti, nezbytné k zajištění trauma pacienta v taktickém prostředí a to díky jednoduše zapamatovatelným drilům.

Ideální pro záchranáře, zdravotnický personál a hasiče. 

TIER II.png
tecc.png

TECC - R

TECC REFRESHER

Osmihodinový výcvik vedený formou "teroreticko/praktické instruktáže-modelové situace", což znamená metodické vysvětlení celého konkrétního postupu-praktická ukázka-nácvik studentem-modelová situace-rozbor situace a případné zopakování postupu.

Ideální pro absolventy kurzů TECC pro udržení dovedností. 

TIER I.png

Kontakt

Elite Lhenice
 Netolická 444, Lhenice 384 02
tel: 608 081 979
e-mail: elite.kurzy@gmail.com
Česká republika

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

Vaše zpráva byla přijata.

bottom of page