Komentáře na fóru

17.2. 2020 MEDIC ´S CHALLENGE OF THE WEEK
In Tréninky
CoTCCC 2019 Updates - ITClamp
In Taktická medicína
elitelhenice
08. 2. 2020
První modul, zaměřený na kontrolu obtížně stavitelného krvácení v bojovém prostředí je za námi a stejně tak i praktické části s nácvikem, zaměřeným mimo jiné i na výše popisovanou pomůcku iTClamp. Nyní jsem tedy schopen poměrně objektivně hodnotit míru využitelnosti iTClamp v situacích, kde je potřeba doplnit již dříve schválené postupy v kontrole krvácení (aplikace hemostatika) do míst obtížně přístupných funkčním TQ nebo tlakovým obvazům. iTClamp je tak, jak popisuje samotný článek, velice intuitivní pomůckou, která skutečně nevyžaduje časově objemný výcvik a jednotlivec je schopen i bez předchozí složité instruktáže správně připravit i efektivně umístit "svorku" do krvácející oblasti. V rámci výuky jsme se zaměřili nejprve na několik kazuistik, týkajících se aplikací iTClamp a to ať již z bojového, tak i civilního prostředí. Následovala krátká praktická ukázka manipulace s pomůckou na silikonovém trenažeru (funkce rozevření čelistí-správné naměření rozvoru čelistí-aplikace do krvácející oblasti-sevření čelistí). Ve druhé části výcviku, byl studentům přichystán improvizovaný model trenažeru zajištění dýchacích cest, který byl doplněn vepřovou kůží, na které byly před jejím umístěním na oblast krku, provedeny tři 2-4cm incize skalpelem do různé hloubky podkoží. Hlavním smyslem praktického nácviku bylo vyzkoušet hned několik dovedností. Za prvé "fill the gap" proceduru před umístěním hemostatika, dále pak aplikaci hemostatika (nahrazeno H and H compressed gauze) technikou deep wound packing a to za simulovaného pokračujícího krvácení a na závěr správná aplikace iTClamp přes místo, tamponované hemostatickým obvazem. Ve všech sedmi pokusech bylo ve velmi krátkém čase dosaženo vytamponování poranění o různých hloubkách a následně provedena správná technika umístění iTClamp. Ani v jednom ze sedmi případů nedošlo k dislokaci pomůcky po manipulaci s vepřovou kůží na modelu dýchacích cest nebo uvolnění iTClamp po sevření čelistí. Pomůcka neprokluzovala v rukou zvlhčovaných umělou krví a manipulace s ní byla uživatelsky přívětivá a snadná. Všech sedm studentů hodnotilo pomůcku jako funkční a jednoduše aplikovatelnou. Fotografie z výcviku zdravotnického personálu praporního obvaziště 25. plro, pod vedením por. Jaroslav Duchoň, přikládám níže. Ještě jednou děkuji společnosti OMS Zoll a to konkrétně paní Janě Bašové, která nám tuto pomůcku zapůjčila na testování.
Content media
0
0
14.6. 2018 WORKOUT
In Tréninky
elitelhenice
14. 6. 2018
Jari (32Kg KTB/120Kg barbell): 14:09
0
0
Srovnání ventilačních parametrů samorozpínacích vaků
In Taktická medicína
Porovnání hemostatik XSTAT® QuickClot® Combat Gauze®
In Taktická medicína
Tekutinová resuscitace hemoragického šoku v TCCC
In Taktická medicína
HERO WORKOUT "LESI"
In Tréninky
elitelhenice
16. 7. 2017
Tak jaký časy?
0
0
13.7. 2017 WORKOUTS
In Tréninky
Další civilní život zachráněný aplikací TQ policistou
In Taktická medicína
12.7. 2017 WORKOUTS
In Tréninky
Provlečení popruhu C.A.T. přes jeden a dva otvory spony
In Taktická medicína
Přehled bojových traumat u psů sloužících v misích
In Taktická medicína
Radiační mixty a blast trauma
In Taktická medicína
elitelhenice
Spolupracovník
Další akce