elitelhenice
8. čvc 2017

Efekt nové chladící technologie

1 komentář

 

 

Onemocnění spojená s vysokými teplotami okolního vzduchu jsou kritickým faktorem u vojenského personálu, operujícího v prostředí s vysokými teplotami okolního vzduchu. Takovéto teploty mohou ovlivnit kognitivní a fyzické výkony při déletrvajících misích.

Hlavním důvodem tohoto výzkumu bylo zjistit efekt nového typu chladícího trika na tělesnou teplotu u trénovaných vojáků z US Air Force. Dvanáct trénovaných vojáků se podílelo na tomto testování věk:25 ± 2.8 roku; výška, 178 ± 7.9cm; tělesná hmotnost 78 ± 9.6kg; maximální příjem kyslíku, 57 ± 1.9mL/kg/ min a tělesný tuk 10% ± 0.03%). Testované subjekty podstoupily 70 minutový zátěžový test zaměřený na pochod a 10 minutový překážkový test s 22,7kg pytlem písku, simulujícím balistickou vestu a to: (1) S tričkem naplněným chladícími sáčky (2) tričkem bez chladících sáčků.

Byly zaznamenávány údaje týkající se teploty tělesného jádra, tepové frekvence při cvičení, kapilárního krevního laktátu a hodnoty vnímané námahy. Teplota tělesného jádra byla nižší (p = .001) během 70 minutového testu spojeného s pochodem u trička s chladicími sáčky. Vrchol teploty tělesného jádra během 70 minutového testu spojeného s chůzí byl výrazně nižší (p = .038) u triček s chladicími sáčky. Tato lehká verze (471g) pasivní chladící technologie poskytuje mnoho hodin přetrvávajícího chlazení a snižuje teplotu tělesného jádra.

 

 

 

 

 

Nejnovější příspěvky
 • elitelhenice
  30. lis 2018

  Warm up: Tabata Bandy gront squats DB shoulder press Jumping Jacks Strength: Back Squat *Set 1 – 5 reps @ 65% *Set 2 – 4 reps @ 75% *Set 3 – 3 reps @ 85% *Set 4 – 2 reps @ 90% *Set 5 – 1 rep @ 95% *Set 6 – 6 reps @ 80-85% Rest 2 minutes between sets. Workout: Complete as many rounds and reps as possible in 12 minutes of: 12 Thrusters (45/30Kg) 12 Toes to Bar 12 Box Jumps
 • elitelhenice
  26. úno 2018

  Introduction Excessive ventilation of sick and injured patients is associated with increased morbidity and mortality.1–5 The current standard of practice is the use of a traditional bag-valve-mask (BVM) to provide ventilation to critically ill and/or injured persons. Current BVM devices do not have a method to control ventilation rate and this may contribute to excessive ventilation rates, which have been implicated in iatrogenically induced morbidity and mortality. Excessive ventilation with BVM devices can occur among well-trained healthcare professionals and is not limited to unusual circumstances or the undertrained. The minute ventilation provided to patients is the product of the ventilation rate and tidal volume (TV) delivered, both of which are controlled by the operator of the device. Because excessive ventilation depends on the individual healthcare provider, changes in the equipment that address rate, TV, or both could decrease or eliminate this error. Therefore, it has been recommended that a means to remove the human error component in the use of the BVM device be further developed. Combat Medical Systems® (CMS; http://www.combatmedical systems.com) is developing a new BVM device that limits the rate of ventilation by controlling the amount of time for the bag to inflate. This device uses a spring to inflate over 5–6 seconds and is designed to prevent excessive ventilation. It is also designed to be completely compressed, with the intent of reducing variability in TVs. This device has the potential to address many of the current shortcomings of the traditional BVM.
 • elitelhenice
  2. led 2018

  Krvácení je dominantní příčinou zbytečných úmrtí na současných bojištích. Není dostatek efektivních a v boji úspěšně testovaných produktů, které by byly schopni řešit efektivně junkční a nekompresibilní poranění, spojené s masivním krvácením. XSTAT® určený pro ošetření junkčních krvácení, schválený U.S. Food and Drug Administration (FDA), není rozhodně novinkou na světovém trhu. CoTCCC nedávno schválila tento produkt a zařadila jej do svých guidelines. Nicméně neexistuje dostatek dat, která by podpořila jeho účinnost u různých typů poranění s rozličnými fyziologickými hodnotami. Metoda: u 19 velkých, zdravých prasečích modelů o hmotnosti mezi 70-90Kg byla indukována diluční koagulopatie nahrazením 60% odhadovaného krevního objemu koloidním roztokem Hextend® o pokojové teplotě. Byla provedena oboustranná incize v oblasti axil a přeťata jak tepna, tak i axilární žíla. Krvácení byl ponechán volný průběh po dobu 30s, když poté následovala intervence kontroly krvácení za pomoci hemostatika XSTAT nebo QuickClot® Combat Gauze® (CG) a konečné obvázání poraněné oblasti. Výsledky: XSTATem-ošetřená zvířata dosáhla hemostázy v kratším časea zůstala hemostaticky stabilnější po delší dobu, než tomu bylo u QuikClot produktu. U skupiny hemostatika XSTAT byla krevní ztráta během prvních deseti minut menší, nežli u hemostatika Combat Gauze. Nicmně nebyly pozorovány žádné rozdíly v míře přežití mezi skupinou zvířat ošetřovanou XSTATem a Combat Gauze. Všechna zvířata zemřela před ukončením pozorovací doby, kromě jednoho prasečího modelu ze skupiny ošetřované hemostatikem XSTAT. Souhrnem: XSTAT předčil svými schopnostmi hemostatikum Combat Gauze u skupiny koagulopatických zvířecích modelů s junkčním krvácením. Mělo by být provedeno další testování a hodnocení hemostatika XSTAT, aby se určila vhodná indikace pro jeho použití.