top of page

NAEMT FIRST ON THE SCENE 

 
TIER I.png

Popis kurzu:

 

Kurz, který je certifikovaný americkou National Association of Emergency Medical Technitians (NAEMT) https://www.naemt.org/education/fots doporučujeme zejména civilnímu obyvatelstvu, ozbrojeným bezpečnostním sborům nebo například členům Hasičského záchranného sboru.

 

Obsah a struktura tohoto  8 hodinového kurzu NAEMT je rozdělena do teoretických a praktických bloků, které se prolínají spolu s modelovými situacemi s nasimulovanými podmínkami přednemocničního prostředí.

 

V teoretické části se posluchač zorientuje v problematice poskytování přednemocniční neodkladné péče v přednemocničním prostředí, naučí se základy algoritmické medicíny při ošetřování traumat a akutních interních stavů v přednemocničním prostředí za použití komerčně dostupných, ale i improvizovaných pomůcek, drilů a technik, vycházejících z praxe vojenských a policejních záchranářů a lékařů. Projde si základy zástavy krvácení komerčními i improvizovanými pomůckami, procvičí si techniky zprůchodnění a základního zajištění dýchacích cest, naučí se jednoduchou diagnostiku a terapeutické zákroky u život ohrožujících stavů, zasahujících oblast trupu a zdokonalí se v ošetřování pacienta v šoku. Získá návyky v provádění základní neodkladné resuscitace a použití AED. To vše za pomoci účinných drilů, pod vedením těch nejzkušenějších instruktorů z řad AČR, PČR a ZZS.

 

Obsah:

 

Aktivace systému 112 a 155

Základní neodkladná resuscitace a použití AED

Akutní stavy v interním lékařství

Algoritmická medicína

Extrakce pacienta na krátké vzdálenosti

Základy kontroly končetinových a spojnicových typů krvácení 

Zprůchodnění a zajištění dýchacích cest

Poranění trupu a jejich diagnostika a terapie

Zajištění oběhu a terapie šoku

Polohování pacienta

Příprava pacienta na transport

Modelové situace

Nácvik na trenažerech

 

Cílová kategorie studentů:

First responders, ozbrojené bezpečnostní sbory, HZS, ZZS, civilisté

 

Účastníci:

 

  • Minimum 4 maximum 12 v řádných termínech

  • Soukromé kurzy pro uzavřené skupiny studentů mimo řádné termíny rezervujte cestou mailu elite.kurzy@gmail.com

 

Povinné vybavení:

 

Uniforma/ oblečení dle počasí-(ideálně 2ks), pevná obuv, přezuvky (do učebny), psací potřeby a poznámkový blok.

Doporučené vybavení:           

 

Skripta taktické medicíny, čelová svítilna

 

Místo konání:

Elite Training Center Lhenice

Netolická 456

384 02 Lhenice

 

Časová dotace kurzu:

 

8 hodin

 

Ubytování a strava:

 

Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Na stravování bude vymezena 1 hodina v době oběda. Na dotaz Vám pomůžeme se zajištěním ubytování v městys Lhenice.

 

Obtížnost kurzu:

 

Začátečník

 

Jazyk výuky:

 

Český jazyk, anglický jazyk (na vyžádání)

 

Instruktor:

 

Garant kurzu: MUDr. Jaroslav Gutwirth

Vyučující: Jaroslav Gutwirth, Jaroslav Duchoň, Dalibor Matěj Štos, zdravotničtí instruktoři z řad ZZS

 

Certifikace:

 

Certifikát NAEMT First On The Scene

Skripta:

Možno objednat před zahájením kurzu. Cena skript je 1000,-Kč 

 

Cena kurzu:

 

2000 Kč

 

    • Kurz se hradí jednorázově a to na základě vystavení faktury po dokončení rezervace kurzu.

    • V případě rezervací soukromých kurzů v mimořádné termíny, pak po rezervaci konkrétního termínu na mailu: elite.kurzy@gmail.com a uhrazení částky na základě vystavené faktury.

    • Kurz je možno nechat proplatiti z FKSP po zaslání objednávky na elite.kurzy@gmail.com

V ceně kurzu je zahrnut pronájem všech výcvikových prostor a prostředků, potřebných k průběhu celého kurzu, instruktor a jeho asistenti, figuranti, certifikát NAEMT. Ostatní náklady, jako například strava, ubytování, výuková skripta taktické medicíny, doprava, střelivo atd., si účastník hradí sám.

bottom of page