PRODUCTS

for combat and tactical environment

Personal Protective Equipment

Bariérové pomůcky hrají neodmyslitelnou roli v péči o jakéhokoli pacienta od samého počátku ošetřovatelského procesu. Chraňte i vy sami sebe a vaše blízké před patogeny, které musí zůstat mimo vaše tělo. Vaše ochrana je naší prioritou.